Aanbod op Funda in Business

Bekijk het aanbod op Funda in Business en vindt een geschikte locatie voor uw kantoor- of bedrijfsruimte. Uiteraard kunt u ook het aanbod van diverse andere… Lees meer…

Algemene bepalingen

Algemene bepalingen De algemene bepalingen maken onderdeel uit van de met u gesloten huurovereenkomst. Heeft u deze niet meer in uw bezit of wilt u… Lees meer…

Model bankgarantie

Bankgarantie Als waarborg voor de juiste nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient bij ondertekening van de huurovereenkomst aan verhuurder een bankgarantie gesteld te… Lees meer…

Storingen en/of klachten

Storingen en/of klachten melden Voor het melden van storingen en/of de afhandeling van uw klacht(en) kunt u te allen tijde het volgende telefoonnummer bellen: … Lees meer…